Cofidis Áruhitel

HIRDETMÉNY

A Cofidis Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Cofidis Áruhitel igénylésének feltételei a(z) Hayranfitness Kft.
üzletében/üzleteiben és/vagy weboldalán/weboldalain benyújtott hiteligénylések esetén.
Hitel célja: Tartós fogyasztási cikkek és/vagy szolgáltatások vásárlása magánszemélyek részére
Konstrukció kód: PRF3199_40
Konstrukció neve: Promóciós flat 31,99% THM_40
Érvényes: 2024. április 1. – visszavonásig
Hitel összege: Minimum 40 000 Ft, maximum 1 500 000 Ft.
Futamidő: 6, 10, 12, 18, 24, 36, 48, 60 hónap
Önrész: 600 000 Ft vételár felett legalább a vételár 20%-a
Kamat: Évi fix 31,99%
Kezelési díj: 0%
Kamatszámítás módja: tőke x kamatláb x 1
12

Első törlesztőrészlet
esedékessége: A folyósítást követő hónap 10. napján esedékes az ÁSZF szerint.
Havi törlesztő részlet összege: Minimum 3 462 Ft, maximum 272 943 Ft.
Egyéb díjak, költségek:
Törlesztőrészlet fizetési módja: csoportos beszedés, átutalás, csekkes (postai készpénzátutalási megbízás) és készpénzes

befizetés

Törlesztőrészlet fizetés díja: csekkes (postai készpénzátutalási megbízás) és készpénzes befizetés esetén a havi
törlesztőrészleten felül +535 Ft külön szolgáltatási díj kerül felszámításra, a többi fizetési mód
ingyenes

Adósságkezelési díj: a.) 670 Ft, amennyiben Ön a kölcsönszerződés alapján fennálló bármely fizetési

kötelezettségével késedelembe esik;
b.) további 3 360 Ft, amennyiben a késedelem még a tárgyhónap utolsó napján is fennáll;
c.) további 4 700 Ft, amennyiben a késedelem még a tárgyhónapot követő hónap utolsó
napján is fennáll, illetve havonta mindaddig ez az összeg kerül ismét felszámításra, ameddig
késedelmes tartozását nem rendezi.
Az adósságkezelési díjat a COFIDIS jogosult ismételten felszámítani, amennyiben a futamidő
alatt, hátralékos tartozásának visszafizetését követően, ismételten késedelembe esik.
A szerződéssel kapcsolatos díjakat és költségeket a mindenkor aktuális COFIDIS ÁRUHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI
FELTÉTELEI, valamint a Hirdetmény tartalmazza.
Teljes hiteldíj mutató: Reprezentatív példa Cofidis Áruhitel igénylése esetén: 1 500 000 Ft hitelösszeg esetén
(termék/szolgáltatás készpénzára: 1 875 000 Ft, önrész: 375 000 Ft) a havi törlesztőrészlet:
47 158 Ft, referencia THM: 31,99%, futamidő: 60 hónap, hitelkamat(fix): évi 31,99%, teljes
visszafizetendő összeg: 2 829 480 Ft, a hitel teljes díja (kamat): 1 329 480 Ft (a hitel teljes
díjában foglalt díj: 0 Ft; jutalék: 0 Ft; költség: 0 Ft; adó: 0 Ft). A referencia THM az itt
megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra, a teljes hiteldíj
mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Korm.rend.
9. § (1) bekezdés e) pontja és 9.§ (3) bekezdése alapján[1]
Futamidő Minimum hitelösszeg Maximum hitelösszeg Kamat/THM
6 40 000,00 1 500 000,00 31,99%
10 40 000,00 1 500 000,00 31,99%
12 40 000,00 1 500 000,00 31,99%
18 50 000,00 1 500 000,00 31,99%
24 100 000,00 1 500 000,00 31,99%
36 100 000,00 1 500 000,00 31,99%
48 150 000,00 1 500 000,00 31,99%
60 150 000,00 1 500 000,00 31,99%

A hitel jóváhagyása az alább felsorolt feltételek és dokumentumok alapján, a Cofidis által elvégzett hitelbírálat útján történik. A
Cofidis a hitelbírálat eredményéről az ügyfelet haladéktalanul tájékoztatja. A Cofidis Magyarországi Fióktelepe kifejezetten
fenntartja a jogot, hogy a hitelkérelem elbírálása során az ügyfél minősítésétől függően, adóstárs és/vagy önerő
bevonását/alkalmazását a kölcsön folyósításának feltételeként előírja azzal, hogy ennek esetleges költségeit az ügyfél viseli.
Az Adós és Adóstárs személyére vonatkozó általános elvárások:
- 18. életévét betöltött
- magyarországi állandó, bejelentett lakcímmel rendelkezik
- rendszeres, igazolható jövedelem - min. nettó 100 000 Ft
- alkalmazott és munkabért kap (min. 3 hónapos munkaviszony a jelenlegi munkahelyén)
- vállalkozó és van bejelentett jövedelme (min. 2 éves vállalkozás)
- nyugdíjas vagy véglegesített rokkantási ellátást kap
- saját, magyarországi telefonos elérhetőség (vezetékes vagy mobil), amin az ügyfél általában elérhető
- ne szerepeljen aktív adósként a negatív KHR listán
Egyéb feltételek:
- nem áll felmondás alatt, nem tölti próbaidejét
- a bírálat időpontjában nincs betegszabadságon/táppénzen és a vizsgált 3 hónapban folyamatosan 1 hónapnál
hosszabb időt nem töltött táppénzen/egészségügyi szabadságon
- amennyiben a jövedelmet letiltás terheli, a kérelem nem rögzíthető.

A hiteligényléshez az Adós és az Adóstárs a következő dokumentumokat hozza magával eredetiben:
Szükséges
dokumentumok Alkalmazott Öregségi nyugdíjas/
rokkantsági ellátásban részesül

Vállalkozásból származó
jövedelem**

Személyes
okmányok

- a régi vagy az ún. „barna” személyi igazolvány (+ lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldala, ha a
lakcímváltozást nem az igazolványban, hanem a lakcímkártyán rögzítik) vagy
- kártya formátumú személyazonosító igazolvány + lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldala vagy
- e-személyazonosító igazolvány (eSZIG) + lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldala vagy
- kártya formátumú vezetői engedély + lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldala vagy
- útlevél + lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldala
- szükséges az adószám rögzítése a rendszerbe, de az adókártyát nem szabad lemásolni

Jövedelemigazolás*

Munkáltatói igazolás (eredeti, 30
napnál nem régebbi)
vagy

JIR rendszeren keresztül, a NAV
által automatizáltan, elektronikus
úton biztosított igazolás
vagy

Utolsó 3 havi bankszámlakivonat

Éves elszámoló lap
vagy
Nyugdíjas igazolvány
nyugdíjszelvénnyel
vagy

Nyugdíjfolyósító által kiállított
határozat, amin látszik a nyugdíj

összege
vagy

Utolsó havi bankszámlakivonat

Az utolsó lezárt üzleti évre
vonatkozó, 30 napnál nem
régebbi NAV
jövedelemigazolás
Adómentes
őstermelők/kistermelők
esetében előző kétévi NAV
jövedelemigazolás és az előző
évi SZJA bevallás

*Kötelező a munkáltatói igazolás, ha a munkáltató nem rendelkezik publikus telefonos elérhetőséggel.
**Vállalkozói tevékenységnek minősül: egyéni vállalkozó/egyéni cég tulajdonosa; őstermelő; kistermelő; családi gazdálkodó;
egyszemélyes ügyvédi iroda tulajdonosa/egyszemélyes végrehajtó iroda tulajdonosa/egyszemélyes közjegyzői iroda; szellemi
szabadfoglalkozású.
Kérjük, hogy hosszú távú szempontok mérlegelésével és józan körültekintéssel értékelje teherviselő képességét, és azt, hogy erre
tekintettel mekkora törlesztőrészletet tud vállalni.
A(z) Hayranfitness Kft. a Cofidis Magyarországi Fióktelepe képviseletében, a Cofidis Magyarországi Fióktelepe hitelközvetítőjeként
jár el.
További információ a helyszínen vagy a következő telefonszámon kérhető: (06 1) 354 5000.
Budapest, 2024. március 20.