Szinte az összes termékünk kipróbálható bemutatótermünkben! Futárunknál bankkártyával is fizethet!

Cofidis Áruhitel

HIRDETMÉNY

A Cofidis Magyarországi Fióktelepe által nyújtott Cofidis Áruhitel igénylésének feltételei a Hayranfitness Kft.
üzletében/üzleteiben és/vagy weboldalán/weboldalain benyújtott hiteligénylések esetén.
Hitel célja: Tartós fogyasztási cikkek és/vagy szolgáltatások vásárlása magánszemélyek részére
Konstrukció kód: THM06HO
Konstrukció neve: 0% THM 6 hó
Érvényes: 2022. április 27. – visszavonásig
Hitel összege: Minimum 30 000 Ft, maximum 1 500 000 Ft.
Futamidő: 6 hónap
Önrész: 600 000 Ft vételár felett legalább a vételár 20%-a
Kamat: Évi fix 0,00%
Kezelési díj: 0%
Kamatszámítás módja: tőke x kamatláb x 1
12

Első törlesztőrészlet
esedékessége: A folyósítást követő hónap 10. napján esedékes az ÁSZF szerint.
Havi törlesztő részlet összege: Minimum 5 000 Ft, maximum 250 000 Ft.
Egyéb díjak, költségek:
Törlesztőrészlet fizetési módja: csoportos beszedés, átutalás, csekkes (postai készpénzátutalási megbízás) és készpénzes

befizetés

Törlesztőrészlet fizetés díja: csekkes (postai készpénzátutalási megbízás) és készpénzes befizetés esetén a havi
törlesztőrészleten felül +400 Ft külön szolgáltatási díj kerül felszámításra, a többi fizetési mód
ingyenes

Adósságkezelési díj: a.) 500 Ft, amennyiben Ön a kölcsönszerződés alapján fennálló bármely fizetési

kötelezettségével késedelembe esik;
b.) további 2 500 Ft, amennyiben a késedelem még a tárgyhónap utolsó napján is fennáll;
c.) további 3 500 Ft, amennyiben a késedelem még a tárgyhónapot követő hónap utolsó
napján is fennáll, illetve havonta mindaddig ez az összeg kerül ismét felszámításra, ameddig
késedelmes tartozását nem rendezi.
Az adósságkezelési díjat a COFIDIS jogosult ismételten felszámítani, amennyiben a futamidő
alatt, hátralékos tartozásának visszafizetését követően, ismételten késedelembe esik.
A szerződéssel kapcsolatos díjakat és költségeket a mindenkor aktuális COFIDIS ÁRUHITEL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI
FELTÉTELEI, valamint a Hirdetmény tartalmazza.
Teljes hiteldíj mutató: Reprezentatív példa Cofidis Áruhitel igénylése esetén: 1 500 000 Ft hitelösszeg esetén
(termék/szolgáltatás készpénzára: 1 875 000 Ft, önrész: 375 000 Ft) a havi törlesztőrészlet
250 000 Ft, referencia THM: 0,00%, futamidő: 6 hónap, hitelkamat(fix): évi 0,00%, teljes
visszafizetendő összeg: 1 500 000 Ft, a hitel teljes díja (kamat): 0 Ft (a hitel teljes díjában
foglalt díj: 0 Ft; jutalék: 0 Ft; költség: 0 Ft; adó: 0 Ft). A referencia THM az itt megjelölt
hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra, a teljes hiteldíj mutató
meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Korm.rend. 9. §
(1) bekezdés e) pontja és 9.§ (3) bekezdése alapján[1]

Futamidő Minimum hitelösszeg Maximum hitelösszeg Kamat/THM
6 30 000,00 1 500 000,00 0,00%

A hitel jóváhagyása az alább felsorolt feltételek és dokumentumok alapján, a Cofidis által elvégzett hitelbírálat útján történik. A
Cofidis a hitelbírálat eredményéről az ügyfelet haladéktalanul tájékoztatja. A Cofidis Magyarországi Fióktelepe kifejezetten
fenntartja a jogot, hogy a hitelkérelem elbírálása során az ügyfél minősítésétől függően, adóstárs és/vagy önerő
bevonását/alkalmazását a kölcsön folyósításának feltételeként előírja azzal, hogy ennek esetleges költségeit az ügyfél viseli.
Az Adós és Adóstárs személyére vonatkozó általános elvárások:
 18. életévét betöltött
 magyarországi állandó, bejelentett lakcímmel rendelkezik
 rendszeres, igazolható jövedelem - min. nettó 70.000 Ft
o alkalmazott és munkabért kap (min. 3 hónapos munkaviszony a jelenlegi munkahelyén)
o vállalkozó és van bejelentett jövedelme (min. 2 éves vállalkozás)
o nyugdíjas vagy rokkantsági ellátásban részesül
 saját telefonos elérhetőség (vezetékes vagy mobil)
 ne szerepeljen aktív adósként a negatív KHR listán
Egyéb feltételek:
 nem áll felmondás alatt, nem tölti próbaidejét
 nincsen 10 napnál hosszabb ideje betegszabadságon
 amennyiben a jövedelmet letiltás terheli, a kérelem nem fogadható el.

A hiteligényléshez az Adós és az Adóstárs a következő dokumentumokat hozza magával eredetiben:
Szükséges
dokumentumok Alkalmazott Öregségi nyugdíjas/ rokkantsági
ellátásban részesül

Vállalkozó/
Őstermelő

Személyes
okmányok

- a régi vagy az ún. „barna” személyi igazolvány (+ lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldala, ha a
lakcímváltozást nem az igazolványban, hanem a lakcímkártyán rögzítik) vagy
- kártya formátumú személyazonosító igazolvány + lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldala vagy
- e-személyazonosító igazolvány (eSZIG) + lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldala vagy
- kártya formátumú vezetői engedély + lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldala vagy
- útlevél + lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldala
- szükséges az adószám rögzítése a rendszerbe, de az adókártyát nem szabad lemásolni

Jövedelemigazolás*

550.000 Ft alatt:
Munkáltatói igazolás (eredeti, 30
napnál nem régebbi)
vagy

bankszámlakivonat (60 napnál nem

régebbi)
550.000 Ft felett:
Munkáltatói igazolás (eredeti, 30
napnál nem régebbi)

Éves elszámoló lap
vagy
Nyugdíjas igazolvány
nyugdíjszelvénnyel
vagy

Bankszámlakivonat (60 napnál nem

régebbi)

Előző évi NAV
jövedelemigazolás

*Kötelező a munkáltatói igazolás, ha a munkáltató nem rendelkezik publikus telefonos elérhetőséggel, hitelösszegtől függetlenül.
Kérjük, hogy hosszú távú szempontok mérlegelésével és józan körültekintéssel értékelje teherviselő képességét, és azt, hogy erre
tekintettel mekkora törlesztőrészletet tud vállalni.
A Hayranfitness Kft. a Cofidis Magyarországi Fióktelepe képviseletében, a Cofidis Magyarországi Fióktelepe hitelközvetítőjeként jár
el.
További információ a helyszínen vagy a következő telefonszámon kérhető: (06 1) 354 5000.

Budapest, 2022. április 25.